Reha - Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı

Vakıftan Haberler

REHA - NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİ VAKFI
KÜLTÜR VE TURİZM ÖDÜLLERİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

Ödül Programının Amacı
Madde 1

     Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı'nın Kurucusu Reha ve Necla Midilli adına, iki yılda bir defa Haziran'ın ikinci haftası dağıtılmak üzere Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Kültür ve Turizm Ödül Programı düzenlenecektir. Bu yönetmelikle dağıtılması öngörülen ödülün amacı; Foça öncelikli olmak üzere İzmir ve Ege Bölgesi turizmine yönelik çalışmaların teşvik edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu yönetmelikle Dokuz Eylül Üniversitesi; "Üniversite" , Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu; "Yüksekokul" ve Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı ; "Vakıf" ifadesiyle anılacaktır.

Ödül Programı için Düzenleme Komisyonu ve Jürinin Oluşturulması
Madde 2

     Ödülle ilgili çalışmaları yapmak üzere Vakıf Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilecek 3 öğretim üyesi, Yüksekokul Müdürü ve Vakıftan 2 üye olmak üzere 7 kişilik Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Düzenleme Komisyonu her ödül programı için Jüri Üyelerini belirler. Ödül Jürisi her yıl yapılan başvuruların nitelikleri dikkate alınarak ilgili uzmanlardan oluşturulur.

Üniversite'nin Akademik Desteği
Madde 3

     Ödül Programı'na ilişkin her türlü basılı ve dijital yayında, duyurularda, ödül objelerinde ve basın açıklamalarında Üniversite'nin sağladığı akademik desteği belirtecek biçimde Üniversite'nin adı, logosu ve Akademik Ortak ifadesi Vakıf logosu ile birlikte kullanılır.

Ödülün Duyurulması
Madde 4

     Başvuru koşulları ve ödül tutarı ulusal gazetelerde duyurulur. Bu duyuru, üniversitelere, meslek kuruluşlarına ve ilgili kurumlara gönderilir.

Ödül Tutarının Belirlenmesi
Madde 5

     Ödül tutarı her yarışma döneminde Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Düzenleme Komisyonu ve Jüri Üyeleri'nin Giderleri ve Ücretleri
Madde 6

     Düzenleme Komisyonu'nda ve Ödül Jürisi'nde görev alan üyelerin Ödül çalışmalarıyla ilgili her türlü konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat giderleri Vakıf tarafından karşılanır. Ayrıca, söz konusu üyelere Vakıf Mütevelli Heyeti ve Üniversite Rektörlüğü tarafından belirlenen miktarda üyelik hizmeti ücreti Vakıf tarafından Üyelere nakden ödenir.

Ödül Konusu
Madde 7

     Her yıl Düzenleme Komisyonu tarafından belirlenir şartlarıyla birlikte ilan edilir.

Başvuru Koşulları
Madde 8

     Foça ilçesinin tarih ve kültür mirasının korunması ve turizmin gelişmesi için çalışan, turizm odaklı faaliyet gösteren, Foça'nın etkili ve doğru tanıtımına katkıda bulunan ve sürdürülebilir turizmi ilke edinen tüm yerli veya yabancı kişi, topluluk, kurum ve kuruluşlar Ödül'e aday olabilir. Bu duyuru, adaylara Ödül'e bizzat başvuru yapmaları için açık çağrı niteliğindedir, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile Düzenleme Komisyonu üyeleri ve bunların içinde yer aldıkları ya da oluşturdukları proje, girişim ya da tüzel kişiler ödüle aday gösterilemezler.

Başvuru Şekli
Madde 9

     Toplu çalışmalarla da ödüle başvuru yapılabilir. Bu durumda çalışmayı yapanlar, ortak aday sayılır. Bu tür çalışmalarda başvuruyu yapan bir kişi ise, aday diğer imza sahiplerinin de yazılı onaylarını başvuru yazısına ekler. Ödül için önerilen çalışmalar özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte dijital ortamda ( DVD'ye kaydedilmiş) ve matbu olarak 9 nüsha halinde Yüksekokul'a teslim edilir.

     Başvuruların Gönderilme Adresi :
     Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
     Atatürk Mahallesi 174 Sokak Numara : 5/35680 Foça-İzmir

Başvuru Süresi
Madde 10

      Başvuru süresi her yıl Düzenleme Komisyonu tarafından ilan edilir.

Değerlendirme Süreci
Madde 11

     Düzenleme Komisyonu'nun ve Ödül Jürisi'nin çalışma yeri ve tarihleri, Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Ödül Jüri Üyeleri, kendilerine sunulan eserler hakkında karara varma konusunda tamamen bağımsız olarak çalışır ve hareket ederler. Düşünce, cinsiyet, milliyet ve din farkı gözetmezler. Kararlar, Jüri Üyelerinin üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının gizli oyu ile alınır. Ödül Jürisi seçim öncesi yarışmaya katılan eserlerin ön incelemesini yapar, yarışmaya değer eser bulunamadığı takdirde o yıla ait ödül verilmez. Belirtilen oy çokluğuna varılamaması durumunda, oylama ikinci kez tamamlanır. Başkanın oyu da tek kabul edilir. Jüri görüşmeleri gizlidir ve kamuya açıklanamaz. Sonuçlar kesindir. Jürinin kararlarına itiraz edilemez.

Sonuçların Duyurulması
Madde 12

     Jüri'nin Ödül'e layık gördüğü eser Vakıf ve Üniversite resmi erişim sitelerinden duyurulur.

Ödül Töreni
Madde 13

     Ödül'ün teslimi için Vakıf tarafından bir tören düzenlenir. Ödül'e layık görülenlerden ödül törenine katılacakların ulaşım, yiyecek-içecek ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanır.

Ödül Belgesi ve Armağan
Madde 14

     Ödül kazananlara ödül tutarı dışında ayrıca Ödül Belgesi ve Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Kültür ve Turizm Ödüllerini simgeleyen bir armağan verilir.

Ödül Kazanan Yapıtların Kullanım Hakkı
Madde 15

     Ödül kazanan yapıtların, o tarihten sonraki her türlü hakları Vakıf tarafından kullanılır.

 Sayfa Başına Dön | Haberler Sayfasına Dön | Anasayfaya Dön
Vakıf İletişim Bilgileri
Reha-Necla Midilli
Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı,
Belediye Meydanı, No:36/A,
Foça-İZMİR
r.n.midilli.vakfi@hotmail.com
Tlf: 0(232) 812 11 43
Faks: 0(232) 812 22 44
Bağış İçin Banka Hesaplarımız
T.C.İş Bankası Foça Şubesi:
3472-0317627,
TR580006400000134720317627
T.C.Ziraat Bankası Foça Şubesi:
503 61714-5001,
TR570001000344503617145001
Burs Bağış Hesabı,
TC.İş Bankası Foça Şubesi:
3472-0331242,
TR830006400000134720331242
Belediye Meydanı, No:36/A Foça-İZMİR      Eposta: r.n.midilli.vakfi@hotmail.com      Telefon: 0(232) 812 22 44      Faks: 0(232) 82 22 44